Znalost.
Zkušenost.
Spolehlivost.

Scroll down

Naplníme
potenciál Vaší značky.

Značkám a produktům pomáháme naplno využít jejich marketingový potenciál. Specializujeme se na marketingové analýzy, řízení značek a efektivní komunikaci. Základem je pro nás vždy precizní znalost cílů klienta, benefitů produktů a potřeb zákazníků. Značky i kampaně vždy vidíme širších souvislostech.

 • Výzkum

  Sbíráme a vyhodnocujeme informace.

 • Strategie

  Pomáháme řídit značky.

 • Komunikace

  Vytváříme správná sdělení.

Jak to děláme?

Výzkum

 • Určování potenciálu produktů
 • Segmentace zákazníků
 • Zlepšení prodejního procesu
 • Vyladění produktové propozice

Strategie

 • Definice klíčových trhů
 • Positioning a identita značky
 • Uvádění produktů na trh
 • Marketingové plány

Komunikace

 • Zvýšení povědomí o značce
 • Přesně cílená komunikace
 • Posilování loajality zákazníků i zaměstnanců
 • Zapojení názorových
Případové studie

Případové studie


Naši klienti


Kontakty