GHH-BONATRANS

Návrh sloganu a úprava korporátní identitySpolečnost BONATRANS GROUP a.s., tradiční a úspěšný český výrobce dvojkolí, kol, náprav a ostatních komponent pro kolejová vozidla, v roce 2014 koupil svého německého konkurenta – firmu Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH. Vznikla tím velmi silná skupina GHH-BONATRANS, která patří ke světovým lídrům ve svém oboru a dodává své špičkové výrobky do více než 80 zemí světa.


Spojení obou tradičních oborových značek přineslo mimo jiné také výzvu v oblasti definice nové korporátní identity skupiny a sladění marketingové komunikace, včetně definice firemního tagline. Právě tvorba zastřešujícího „sloganu“ nové skupiny byla původním úkolem pro náš tým.

CASE STUDY

Naše řešení

Abychom mohli přijít se sloganem, který bude autentický, atraktivní a bude přijat interně, museli jsme proniknout hlouběji do společnosti, poznat pracovní prostředí a především zaměstnance. Ti jsou totiž nejen reprezentanty značky, ale zároveň její největší devizou. Před samotným kreativním procesem jsme tedy podnikli sérii desítek osobních rozhovorů s pracovníky v různých pozicích i profesích, mluvili jsme se zástupci „české“ i „německé“ části společnosti, a také s reprezentanty nově vzniklé výrobní linky v Indii. Následovaly kreativní workshopy, jejichž vyústěním byly konkrétní návrhy, které byly diskutovány s managementem společnosti a z nich bych pak vybrán ten vítězný. V další fázi jsme kompletně přepracovali a sjednotili komunikační manuál značky a zakotvili tak pevně korporátní identitu nové skupiny.

circle 1 circle 2 circle 3


NEXT STEP

Vhodné tagliny

Na základě vyhodnocení materiálu jsme navrhli několik taglinů a jednotlivé alternativy jsme zasadili do kontextu hodnot, které reprezentují.

graphNEXT STEP

Vizuální identita

Ze shortlistu alternativ jsme vybrali finální znění claimu a k němu postavili i novou vizuální identitu značky a pomohli definovat nový směr komunikace.

graph graph graph
NEXT STEP

Citace klienta

Marcel Ujfaluši


„Pohled agentury FORESITE byl zajímavý v tom, že zdánlivě jednoduché zadání zasadil do širšího kontextu a tím nám pomohl uvědomit si nové aspekty a dopady volby firemního tagline. Systematický přístup ke sběru informací a řízený kreativní proces nám pomohly dojít k výsledku, který byl všeobecně přijat v rámci společnosti a který se stal odrazovým můstkem pro další práci v oblasti komunikace. Komplexní zpracování nového manuálu značky bylo jejím základním pilířem.“


Marcel Ujfaluši
Head of Business Development and Marketing